🏳️Организации

Списък с организациите, ангажирани с киберсигурност в България.

  • Българска Асоциация по Киберсигурност (205525783) - cybersecbg.org

  • Български Информационен Център за Киберсигурност (206817281)

  • Европейски Институт по Киберсигурност (205363826)

  • Кибер Клуб - cyberclub.bg

  • Кибер Отбор - ecsc-bg.eu

  • Киберсигурно.бг (207217898) - facebook:100091227540637

  • Киберсигурност за всеки (206932045) - e-security.bg

  • Международна Асоциация по Киберсигурност (176847740) ethical-hacker.org

  • Съвет по Киберсигурност (207126014)

  • Център за безопасен Интернет - safenet.bg

Last updated